Elektroforetický Analyzátor EA303A.


Nový typ Elektroforetického analyzátora EA 303A je plne automatický 2-kolónový analyzátor umožňujúci pracovať vo viacerých elektroforetických módoch ako ITP, ITP-ITP, a ITP-CZE. Modulárne usporiadanie prístroja poskytuje jednoduchú a rýchlu výmenu kolón za účelom optimalizácie analýzy, ako i rýchlu zmenu typu analýzy. Obidve kolóny (predseparačná i analytická) sú vybavené vodivostným kontaktným alebo bezkontaktným detektorom. Navyše k analytickej je možné pomocou optických káblov pripojit UV, DAD prípadne LIF detektor. Predseparačná i analytická kolóna majú kapiláry z FEPu s vnútorným priemerom 0,8 mm, u analytickej kolóny 0,3mm a navyše analytická môže byť osadená kremennou kapilárou.

V porovnaní s predchádzajúcim typom EA 202A poskytuje:

  • omnoho menšie rozmery ( iba jedna skrinka + autosampler)
  • podstatne znížená spotreba roztokov
  • originálny a spoľahlivejší inječný systém
  • spoľahlivejšie a jednoduchšie kvapalinové prepoje
  • spoľahlivejšia a jednoduchšia kontrola hladiny elektrolytov
  • up-date software jednoduchšie a rýchlejšie spracuváva hromadné dáta

Technická špecifikácia:
rozmery: 410 x 290 x 670 mm
hmotnosť: 28 kg
prúd: 0 – 500 uA
napätie: 0 – 15 kV
autosampler: Spark Marathon alebo Triathlon – 99 vialiek
objem vzorky: 20 ul (štandard), iné na požiadanie
napájanie: 230 V, 50 Hz, 150 VA