Elektroforetický
analyzátor EA 202A
v dvojkolónovom usporiadaní s bezkontaktnými vodivostnými
detektormi a autosamplerom
Marathon.

Prístroj je určený na automatické meranie technikami ITP, ITP-ITP a ITP-CZE.
Prístroj je zložený z 3 častí:
- separačnej jednotky
- elektrolytovej jednotky
- autosamplera

SEPARAČNÁ JEDNOTKA je v podstate automatizovaná verzia analyzátora EA 202 M s tým, že modul na ručné plnenie roztokov je zamenený za modul s ventilmi a dávkovací kohút je nahradený modulom na automatické dávkovanie s prepojením na autosampler.

ELEKTROLYTOVÁ JEDNOTKA obsahuje zásobníky roztokov so snímačmi hladín, odpadnú nádobu a peristaltické pumpy na plnenie roztokov do kolón v separačnej jednotke.
Rozmery: 300 x 685 x 350 mm
Hmotnosť: 10 kg
Napájanie: 230V, 50Hz, 60W

AUTOSAMPLER doporučujeme typ Marathon ( alebo Triathlon) so zásobníkom až na 99 vzoriek.
Rozmery: 300 X 440 x 285 mm
Hmotnosť: 15 kg
Napájanie: 230 V, 50 Hz