VILLA LABECO má viac ako 20 ročné skúsenosti s využitím elektoforetických analyzátorov v praxi. V súčastnosti máme vypracovaných ca 26 najčastejšie používaných aplikácií spracovaných do aplikačných listov, ktorých zoznam je uvedený ďalej. Na požiadanie pošleme podrobné znenie aplikačného listu. Okrem toho uv ádzame niektoré možnosti využitia ITP a CZE podľa oblasti kde boli použité (poľnohospodárstvo, potraviny).

1. MOŽNOSTI VYUŽITIA ELEKTROFORETICKÝCH METÓD V  POĽNOHOSPODÁRSTVE
2. MOŽNOSTI VYUŽITIA ELEKTROFORETICKÝCH TECHNÍK V POTRAVINÁRSTVE

 Zoznam aplikačných listov:
1.
Analýza povrchových a pitných vôd ( ITP)
2.
Analýza kŕmnych siláži a senáži (ITP)
3.
Stanovenie kyseliny thiodioctovej v moči (ITP)
4.
Stanovenie lyzínu (ITP)
5.
Spacery a ich využitie v ITP s použitím UV detekcie pH = 3,25 (ITP)
6.
Spacery a ich využitie v ITP s použitím UV detekcie pH= 6,0 (ITP)
7.
Analýza pesticídov ( glyfozát a metabolity) v rastlinnom materiále (ITP)
8.
Stanovenie ťažkých kovov vo vodách (ITP)
9.
Stanovenie alk. kovov a alk. zemín (ITP)
10.
Stanovenie alk. kovov a alk. zemín v kŕmnych zmesiach (ITP)
11.
Stanovenie kyseliny sorbovej v potravinách (ITP)
12.
Stanovenie dusičnanov a dusitanov v zelenine (ITP)
13.
Stanovenie kyseliny benzoovej v potravinách (ITP)
14.
Stanovenie glutamátov v potravinách (ITP)
15.
Stanovenie kyseliny sialovej v sére (ITP)
16.
Stanovenie kyseliny askorbovej v potravinách (ITP)
17.
Stanovenie kyselín citrónovej a izocitrónovej v džúsoch (ITP)
18.
Stanovenie katiónov v džúsoch (ITP)
19.
Stanovenie EDTA v majonéze ( ITP)
20.
Stanovenie nízkych koncentrácií Fe vo vodách (ITP)
21.
Rýchla analýza aniónov v pitných a povrchových vodách (CZE)
22.
Rýchla analýza aniónov v pôdnych extraktoch (CZE)
23.
Analýza umelých sladidiel v potravinách (ITP)
24.
Stanovenie bromičnanov a chloritanov v pitnej vode (ITP-CZE)
25.
Analýza syntetických potravinárskych farbív metódou CZE (CZE)
26.
Stanovenie organických kyselín (mliečna, jantárová, 3-hydroxymaslová) vo vajciach (ITP)
27.
Analýza aniónov vo vodách pitných, povrchových, minerálnych
29.
Analýza chromanov v odpadovej vode na úrovni ppb
30.
Online spojenie /ITP-CZE/ s MS
31.
Możnosti automatizovaného ITP analyzátora pri analýze vôd
32.
Rýchla a jednoduchá analýza iónogénnych látok v gélových vzorkách
33.
Jednoduchá a rýchla analýza dusičnanov a dusitanov v mäsových výrobkoch
34.
Jednoduchá a rýchla analýza čistoty penicilínu
35.
Jednoduchá a rýchla analýza fosfátov v mäsových výrobkoch
36.
Analýza organických kyselín vo vínach a muštoch