Časti analytického systému EA 202 A

EA 101 001 Predseparačná kolóna PC CD 90
EA 101 002 Predseparačná kolóna PC CD 160
EA 101 003 Analytická kolóna AC CD UVD 90
EA 101 004 Analytická. kolóna AC CD UVD 160
EA 202M 007 Blok spájania kolón (Obr. 6-3-4 - IM)
EA 202M 008 Rezervoár vod. elektrolytu (Obr. 6-3-1 – IM)
EA 202M 013 Predné dvierka
EA 202M 014 Držiak plniaceho bloku (Obr.9 – IM)
EA 202M 015 Predseparačná kolóna PC CLD(bezkontaktná) 85
EA 202M 016 Predseparačná kolóna PC CLD (bezkontaktná) 160
EA 202M 017 Analytická kolóna AC CD 90 JM
EA 202M 018 Analytická kolónaAC CD 160 JM
EA 202M 019 Analytická kolónaAC CD 90 SMA
EA 202M 020 Analytická kolóna AC CD 160 SMA
EA 202M 021 Analytická kolóna AC quartz 160 JM
EA 202M 022 Analytická kolóna AC quartz 160 SMA
EA 202M 023 Analytická kolóna AC CLD (bezkontaktná) 140 JM
EA 202M 024 Analytická kolóna AC CLD (bezkontaktná) 140 SMA
EA 202M 025 Výmena čidla PC bezkontaktnej
EA 202M 026 Výmena čidla AC bezkontaktnej

Časti prietokového systému (objednávacie číslo, názov časti s prípadnými rozmermi, číslo výkresu):

EA 202A-101 – INT-INJ trubička FEP 1.6/0.4/80
/EA 202A-1.9/101/
EA 202A-102 – INT-INJ trubička FEP 2.4/1.0/130
/EA 202A-1.9/102/
EA 202A-103 –slučka vzorky FEP 2.4/1.0/60
/EA 202A-1.9/103/
EA 202A-104 – TE INTF – INTF trubička FEP 1.6/1.0/220 /EA 202A-1.9/104/
EA 202A-105 – TE INTF – TE split trubička silicone 3.0/1.5/170
/EA 202A-1.9/105/
EA 202A-106 – TE input trubička FEP 2.4/1.0/180
/EA 202A-1.9/106/
EA 202A-107 – waste EU trubičkaFEP 2.4/1.0/850
/EA 202A-1.9/107/
EA 202A-108 – waste valve trubička silicone 3.0/1.5/70
/EA 202A-1.9/108/
EA 202A-109 – TE RES – TE block trubička FEP 2.4/1.0/180
/EA 202A-1.9/109/
EA 202A-110 – waste SU trubička FEP 2.4/1.0/130
/EA 202A-1.9/110/
EA 202A-111 – INJ –waste trubička FEP 2.4/1.0/35
/EA 202A-1.9/111/
EA 202A-112 – LE SU trubička FEP 2.4/1.0/150
/EA 202A-1.9/112/
EA 202A-113 – LE EU trubička 2.4/1.0/150
/EA 202A-1.9/113/
EA 202A-114 – INJ valve trubička silicone 3.0/1.5/70
/EA 202A-1.9/114/
EA 202A-115 – INTF – AUS trubička FEP 1.6/1.0/350
/EA 202A-1.9/115/
EA 202A-116 – AUS – INTF trubička FEP 1.6/0.4/350
/EA 202A-1.9/116/

Bloky separačnej jednotky SU

EA 202A 201 Dvere
/EA 202M12-1.9/109/
EA 202A 202 Spodná nádoba
/EA 202M12-1.9/110/
EA 202A 203 Optické vlákno JM
/EA 202M12-1.9/111/

Modul injektora

EA 202A 210 Časť injektor vstup
/EA 202A-13/101/
EA 202A 211 Časť injektor výstup
/EA 202A-13/102/

Modul TE rezervoára

EA 202A 220 Plnič TE
/EA 202A-1.14/101/
EA 202M 008 LE rezervoár
EA 101 101 Matica M3
EA 101 108 Podporné sitko
EA 101 102 Celofánová membrána 50 ks

Modul spájania kolón

EA 202A 230 Blok spájania kolón pravý
/EA 202A-1.15/101/
EA 202A 231 Plniaci blok
/EA 202A-1.15/105/

Modul spodný

EA 202A 240 Spodný plniaci blok
/EA 202A-1.16/101/
EA 202A 241 Fixačná skrutka M6
/EA 202A-1.15/105/
EA 101 014 Držiak plniaceho bloku

Plniaca lišta

EA 202A 250 TE blok
/EA 202A-1.17/102/
EA 202A 251 TE rozdeľovač EA 202A-1.17/105/
EA 202A 252 ventil
/EA 202A-1.17/110/

Modul interface k autosampleru

EA 202A 260 Predná doštička PMMA
/EA 202A-1.18/106/
EA 202A 261 Ozubenie
/EA 202A-1.18/108/
EA 202A 262 Ozubené koliesko
/EA 202A-1.18/109/
EA 202A 263 Koncovka k SU
/EA 202A-1.18/115/
EA 202A 264 Pružina k INF
/EA 202A-1.18/116/
EA 202A 265 Koncovka k AUS
/EA 202A-1.18/118/
EA 202A 266 Kruhová príruba k SU
/EA 202A-1.18/117/
EA 202A 267 Motor
/EA 202A-1.18/

Elektrolytová jednotka

EA 202A 301 Dvere
/EA 202A-2.2/101/
EA 202A 302 SU – EU bush matica
/EA 202A-2.2/110/
EA 202A 303 SU – EU bush skrutka
/EA 202A-2.2/111/
EA 202A 304 Optické vlákno
/EA 202A-2.2/114/
EA 202A 305 Obdubliňovač
/EA 202A-2.2/104/
EA 202A 306 Pumpa s držiakom
/EA 202A-2.2/108/
EA 202A 307 Trubička pumpy LE PVC žlto-modrá
/EA 202A-2.2/106/
EA 202A 308 Trubička pumpy TE PVC bielo-biela
/EA 202A-2.2/107/
EA 202A 309 Tesnenie s hadičkami
/EA 202A-2.2/111/
EA 202A 310 Vrchnák fľašky
/EA 202A-2.2/112/
EA 202A 311 Matica fľašky
/EA 202A-2.2/113/
WA 202A 312 Fľaška 250ml alebo 100ml
/EA 202A-2.2/114/