NOVINKY

VILLA LABECO má vlastný servisný tým, ktorého pracovníci majú dlhoročné skúsenosti s opravou prístrojov. V súčasnosti, vzhľadom na veľmi dobré vedenie dokumentácie, zabezpečujeme servis všetkých doteraz vyrobených prístrojov od roku 1982, čo predstavuje viac ako 1000 kusov a niekoľko typov prístrojov. V prípade potreby a po vzájomnej dohode so zákazníkom zabezpečujeme servis i do 24 hodín. Naši servisní pracovníci poskytujú servis na území Slovenska, Českej republiky a Poľska.

Ak máte potrebu volať servis alebo sa poradiť ohľadom prevádzky prístroja prosím nezabudnite pri skontaktovaní uviesť nasledovné údaje:
- názov a adresu pracoviska
- typ prístroja
- výrobné číslo
- typ použitého software
- presný popis poruchy, kde môžu byť zaujímavé akékoľvek informácie ako napr. porucha je systematická alebo náhodná, aká zmena nastala pred poruchou ( premiestnenie prístroja, zmena PC, zmena roztokov, výmena niekt. časti, vypnutie vys. napätia pomocou TRIPu a pod)
- kontakt na operátora
- termín požadovanej opravy ( 1 deň, 3 dni, týždeň, 2 týždne …)
- objednávku s so štandartnými údajmi

Pred zaslaním objednávky doporučujeme skontaktovať naše servisné oddelenie, pretože na základe dlhoročných skúseností viac ako polovicu závad je možné odstrániť po telefonickom poradenstve. Je však nutné dostatočne jasne zadefinovať poruchu na základe horeuvedeného popisu.