Naša ponuka na:

TERMOSTATY
ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST350 ST500 ST700
  ST1200                  
                              cenníky

BIOLOGICKÉ  TERMOSTATY
CLW53240, 400, 750  CLN53, 115
                              cenníky

CHLADNIČKY  
CHL123,  4,  5,  5007001200
                              cenníky

HOMOGENIZÁTORY
                              cenníky

INKUBÁTORY
IL     ILW_          cenníky

MRAZNIČKY
2LN75, 145, 180
                             cenníky

POČÍTAČ KOLÓNIÍ BAKTÉRIÍ
                              cenník

STACIONÁRNY VZORKOVAČ
                              cenník

SUŠIARNE
SLW53, 115, 240400750  SLN53115,  240
                              cenníky

laboratórne váhy
bezdrôtový register teploty
mikrovlné analyzátory
plastové nádoby a pomôcky
vzorkovač pre odber vzorky