NOVINKY
Pri zakúpení nového prístroja štandartne poskytujeme bezplatné zaškolenie obsluhy v trvaní 2 dní na mieste inštalácie. Na základe dlhoročnej praxe doporučujeme ďalší jeden deň školenia po ca 2 týždňovej prevádzke, kde sa prediskutujú nejasnosti prípadne analyzujú konkrétne vzorky daného pracoviska . Náklady spojené s týmto dodatočným školením sú na individuálnej dohode so zákazníkom V prípade záujmu privítame zákazníkov na individuálnom zaškolení v mieste nášho sídla prípadne sprostredkujeme zaškolenie na špičkovom svetovom pracovisku v oblasti elektroforetických techník na Katedre analytickej chémie PFUK v Bratislave s ktorým máme dlhoročnú spoluprácu v oblasti vývoja prístrojov , aplikácií ako i v oblasti školení.