Je z analytickej stránky zhodný s typom EA 202 M, ale je umiestnený v menšej skrinke, čím sa znižuje požiadavka na priestor na laboratórnom stole. Na rozdiel od typu 202 M nie je možné ho rozšíriť na plne automatizovanú verziu a voliteľný UV prípadne iný fotodetektor sa umiestňuje vedľa prístroja. Je i cenovo výhodnejší .
V porovnaní s predchádzajúcimi typmi EA 100 resp. EA 101 má podstatne vylepšenú elektroniku (za účelom zvýšenia spoľahlivosti), je možné k nemu použiť i bezkontaktné vodivostné kolóny a má vylepšený software.
Vzhľadom na zníženú cenu doporučujeme využiť na univerzitách a vysokých školách ako prístroj na výučbu elektroforetických techník ( pozri Apl. list č. 25 ďalej) v spojení s “education column” ( pozri príslušenstvo).
Rozmery: 620 x 275 x 256 mm (v x š x h)
Váha : 15 kg
Napájanie: 230V, 50 Hz, 40 W


Elektroforetický analyzátor
EA102 v dvojkolónovom usporiadaní pre techniku ITP-ITP alebo ITP-CZE s bezkontaktným vodivostným detektorom na predseparačnej a kontaktným vodivostným detektorom na analytickej kolóne. Za preseparačnou kolónou je navyše umiestnený mikropreparatívny kohút na získavanie vysoko čistých a koncentrovaných frakcií delených zmesí ( podrobnejšie pozri “Príslušenstvo”).
Elektroforetický analyzátor
EA 102 v usporiadaní
pre výučbu elektroforetických techník( krátka predseparačná
a education analytická kolóna).
Elektroforetický analyzátor
EA
V usporiadaní pre techniku
CZE s CYE dávkovacím
kohútom a analytickou kolónou
s vodivostným detektorom.