Časti analytického systému EA 102
( IM = Instruction manual pre EA 101 )

EA 101 001 Preseparačná kolóna PC CD 90 ( Obr. 8. – IM)
EA 101 002 Predseparačná kolóna PC CD 160
EA 101 003 Analytická kolóna AC CD UVD 90 ( Obr..15 – IM )
EA 101 004 Analytická kolóna ACCD UVD 160
EA 101 005 ITP dávkovací kohút (30 ul, Obr..5 – IM)
EA 101 006 Výmena jadra v kohúte
EA 101 007 Blok spájania kolón (Obr. 11-3-4 - IM)
EA 101 008 Rezervoár vod. elektrolytu ( Obr. 11-3-1 – IM)
EA 101 009 Plniaca hadička so skrutkami
EA 101 010 ITP dávkovací kohút ( 200 ul)
EA 101 011 CZE dávkovací kohút200 nl
EA 101 012 Mikropreparatívny kohút( 5 ul) s držiakom
EA 101 013 Predné dvere
EA 101 014 Držiak plniaceho bloku (Obr.17 – 5 – 13 )
EA 101 015 Analytická kolóna AC CD SMA 160educ
EA 202M 027 Analytická kolóna AC CD 90 ( bez UV adaptéra)
EA 202M 028 Aanlytická kolóna AC CD 160 ( bez UV adaptéra )

Drobné náhradné diely

EA 101 101 Matica M3 (Obr.11-3-6 – IM)
EA 101 102 Celofánová membrána ( 50 ks, Obr.17-5-7 – IM)
EA 101 103 O krúžok ( 10 ks, Obr.15-4-14 – IM )
EA 101 104 Skrutka ( Fig. 14-4 25 – IM)
EA 101 105 Tesniaci O krúžok (Obr. 46-3-9 – IM)
EA 101 106 Ihlový ventil (Obr.46-3-25 – IM)
EA 101 107 Príruba ventilu ( Obr.. 46-3-26 – IM)
EA 101 108 Podporný sitko (Obr.46-3-16 – IM
EA 101 109 Zberná nádoba kohúta (Obr.5-1-9 – IM)
EA 101 110 Držiak kohúta (Obr.4 -1-22 – IM)
EA 101 111 Teleso kohúta (Obr.5-1-1 – IM)
EA 101 112 TE rezervoár (Obr.5-1-15 – IM)

Elektronické časti ( tm = Technical Manual pre EA 101)

EA 101 201 VN zdroj (Obr.1-9- tm)
EA 101 202 VN relé ( Obr.1-6 – tm)
EA 101 203 Doska VN relé
EA 101 204 Oscilátor (Obr.1-8 – tm)
EA 101 205 Kontroler (Obr.1-7 – tm)
EA 101 206 Doska detektorov (Obr.1-1 tm)
EA 101 207 NN zdroj (Obr. 1-3 tm)
EA 101 208 Kábel k vod. detektoru
EA 101 209 Kábel VN relé
EA 101 210 Oddeľovací transformátor
EA 202M 212 Čistička detektorov Obr. 24

Optické časti

EA 101 301 Hg alebo I lampa (Obr.14-4-28 IM)
EA 101 302 UV senzor ( Obr. 14-4-29 – IM)
EA 101 303 UV filter s držiakom a šošovkou (Obr.14-4-34 – IM)
EA 101 304 Púzdro lampy (Obr.14-4-36 – IM)
EA 101 305 Optický kábel SMA-SMA