MOŽNOSTI VYUŽITIA ELEKTROFORETICKÝCH METÓD V  POTRAVINÁRSTVE


Elektroforetickými metódami je možné stanovovať iónogénne zložky. Bez predúpravy vzorky sa dajú bežne stanovovať zložky o koncentrácii nad 1 ppm ( prípadne i 1 ppb pri použití UV detektora ) ktoré možu byť i v pomere 1 : 1000 k makrozložke. Presnoť stanovenia zálaží na tom či sa stanovuje makrozložka alebo mkrozložka, ale v optimálnom prípade je možné dosiahnuť reprodukovateľnosť pod 1 % rel. U bežných postupov sa chyba pohybuje v rozsahu 2 – 5 %.

V jednotlivých typoch vzoriek boli doteraz analyzované nasledujúce zložky:

•  OVOCNÉ ŠŤAVY, SIRUPY, DŽÚSY
•  sorbová, askorbová a citrónová súčasne
•  benzoová
•  askorbová a dehydroaskorbová
•  foforečnany
•  sacharín a cyklamát
•  chinín

•  VÍNO
•  všetky zaujímavé kyseliny súčasne ( jablčná, vínna, jantárová, citrónová, mliečna, octová ...)
•  sorbová
•  rozpustné proteíny

•  PIVO
•  aditíva (konzervačné látky, kyselina askorbová a dehyroaskorbová ...)
•  kyselina šťavelová

•  ČAJ A KÁVA
•  rozpustné kyseliny
•  všetky iónogénne látky

•  MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY
•  kyseliny
•  sledovanie frementácie mlieka a syrov ( mliečna, octová, maslová ...)
•  dusičnany

•  CUKOR , MELASA
•  kyseliny po oxidácii cukru { kyselina glukónová, laktónová …)
•  prchavé kyseliny v melase
•  cukrové kyseliny

•  MASO, POLIEVKY, RYBY, ŠALÁTY, MAJONÉZY
•  aditíva pri spracovaní mäsa – fosfáty a pod
•  EDTA v šalátoch, majonézach, margaríne ....
•  Kyselina glutámová a iné aditíva
•  Histamín v rybacích výrobkoch

•  ADITÍVA DO POTRAVŃ A ICH METABOLITY
•  difenyly, difenyloly..... v ovocí po ošetrení ich povchu
•  všetky povolené syntetické farbivá v jednej analýze
•  5-IMP a 5-GMP
•  bitrex (denaturant) v alkoholických nápojoch

•  ZELENINA A OVOCIE
•  obsah dusitanov a dusičnanov
•  obsah rôznych kyselín ( šťavelová, octová, mliečna ...)
•  prirodzené látky ( napr. kzs. Fytová, glzkoalkaloidy, glukozináty, fenolické deriváty, vitamínz B1 , B6, nikotínamid …)

Zavrieť aplikačný list