Elektroforetický
analyzátor EA 202M,
v dvojkolónovom usporiadaní s bezkontaktnými detektormi.

Modulárne navrhnutý 2 kolónový analyzátor, na ktorom možno pracovať technikami:
- kapilárnej izotachoforézy (ITP)
- kapilárnej elektroforézy (CZE)
- veľmi účinnou kombináciou ITP-CZE.

Užívateľ si môže zvoliť pracovať s tradičnými kolónami s kontaktnými vodivostnými detektormi alebo s kolónami s bezkontaktnými detektormi ( menej citlivé, ale dlhšia životnosť a vyššia cena ). Predseparačná kolóna , ktorá má vnútorný priemer 0,8 mm i analytická s vnútorným priemerom 0,3mm sú ponúkané v rôznych dĺžkach ( pozri ďalej Príslušenstvo). Každá analytická kolóna má adaptér na pripojenie optických vlákien ( koncovkami SMA alebo 2 mm konektormi JM) na snímanie UV signálu. Štandartne ( ako voliteľné príslušenstvo) sa k prístroju dodáva UV detektor zabudovaný priamo do prístroja so 4 vlnovými dĺžkami a vynikajúcim pomerom signál/šum, ale na požiadanie je možné pripojiť i UV VIS detektor s plynule voliteľnou vlnovou dĺžkou, prípadne DAD detektor. V základnej zostave je prístroj dodávaný s ITP dávkovacím kohútom a modulmi na ručné napĺňanie kolón roztokmi.
Technické parametre:
- predseparačná kolóna s kontaktným alebo bezkontaktným detektorom s FEP kapilárami
- analytická kolóna s vodivostným kontaktným ( FEP kapilára) alebo bezkontaktným ( kremenná alebo FEP kapilára) detektorom
- voliteľná dĺžka kolón
- max. napätie 15 kV
- max. prúd 500 mikroampérov
- UV detektor ( 200, 220, 254, 280 nm) - štandartne
- UV VIS ( 190 – 600nm ) alebo DAD detektor - voliteľne
- ITP dávkovací kohút s objemom 30 mikrolitrov
- Voliteľný objem dávkovania pomocou mikrostriekačky až do 100 mikrolitrov
- CZE dávkovač a mikropreparatívny kohút ako voliteľné príslušenstvo
- Rozmery: 400 x 685 x 390 mm ( š x v x h )
- Hmotnosť : 25 kg
- Napájanie: 230 V, 50 Hz, 90W